Slik bygger du nettverk

Spesielt i dårlige tider er du avhengig av å kjenne folk. Og de må kjenne deg. Hvordan bli en bedre nettverksbygger?

I en tid hvor den tradisjonelle industrien i Rogaland sliter, er det økt fokus på nye samarbeidsformer, nytenking og kreativitet i næringslivet. I denne sammenheng trekkes ofte viktigheten av nettverksamarbeid fram, dvs. vår evne til å samarbeide, lære og dele på tvers av organisatoriske skillelinjer. Les mer i denne kronikken.

 

Advertisements
Posted in Uncategorized | Leave a comment

Ny artikkel om lederes strategivalg

I denne forskningsartikkelen har vi fulgt en bedrift over  flere år. Vi har fått unik innsikt i hvordan ledere forstår sitt nettverk og hva dette innebærer for deres strategiske valg:

Our paper is concerned with how managers understand their surrounding network and what strategic actions they take based on this insight. Recent research in the areas of network management and business relationships shows increasing interest in the interplay between cognition and action, particularly on how managers relate perceptions about their business network (“network picturing”) to decision-making and strategizing activities.

In this study, we apply a novel research approach combining process research and action research methodology. Our sample is introduced to business network theories and concepts, and the use and adaptation of these concepts results in managerial options being articulated and applied. Our findings add new insight in the field of network strategy and network picturing. Network picturing represents a way to understand the boundaries of the firm and how this understanding affects managers’ decisions.

This differs from the fundamental distinction between the external and the internal environments of classical strategy analysis. In terms of network picturing, strategizing is a way to understand the resulting actions or network outcomes that managers see as viable within their surrounding network.

We also provide a conceptual process exercise as an example of how this insight can be relevant for managers in their decision-making processes.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Marked eller nettverk?

Ny publikasjon om pelagisk eksport. I denne artikkelen diskuterer vi to ulike måter å organiserer relasjoner på: Markeder og nettverk. I artikkelen ser vi på rollen til det pelagiske auksjonssytemet, og hva denne spesielle konstruksjonen innebærer for norske eksportørers muligheter til å utvikle relasjoner til sine eksportkunder.

The purpose of this paper is to look at how relationships between buyers and sellers are affected when on the supply side the most important resource is available only through a trading system created from a market perspective, whereas on the customer side the interaction resembles a network where relationships are long-term and complex.

The empirical setting of the study is the pelagic industry, where this situation represents a challenge for the Norwegian herring exporters as they try to bridge these two types of interactions. In this industry, the purchasing of the herring is subject to a blind auction by law. At the same time, Norwegian exporters have customers in European seafood markets characterised by long-term relationships and close cooperation between importers, processors, producers and retailers.

To analyse this situation, the study applies a qualitative research design including personal interviews with selected respondents in Norway and the three largest Norwegian herring export markets: Germany, Poland and Russia. The authors find that the interaction in these particular supplier–customer relationships is not extended to its full potential. It seems that the market-type transactions create “spillover-effects” to the other relationships, meaning that it is difficult to maintain high-involvement relationships when interaction in connected relationships is limited

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Ny publikasjon om pelagisk eksport

Første publikasjon basert på resultater fra forskningsprosjektet om pelagisk eksport er nå klar. Her ser vi på sammenhengen mellom ressursutvikling og samarbeid mellom bedrifter. Vi finner at bedrifter som finner større utnyttelsesgrad av råstoffet har tettere relasjoner med sine partnere. Artikkelen kan du lese her

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Offentlig innkjøp: duell eller dans?

Offentlige innkjøpsregler hindrer kreativitet og øker kostnader, og fører til at offentlige kunder og private leverandører går glipp av nødvendig kompetanse og innovative løsninger.

Capture DNHer kan du lese innlegget fra Dagens Næringsliv 3. september 2014. 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Foredrag på Næringsforeningen og BIs Lederskole, 28. mars 2014

Kjekt å se nye og gamle kjente i salen under foredraget mitt på Lederskolen på BI i dag!
Du kan laste ned en redigert versjon av foredraget her: Lederskolen Morten H. Abrahamsen.

En del av foredraget er basert på denne Magma- artikkelen:

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Samarbeid skal sikre eksportsuksess for norsk fisk

Hvordan jobber norske sjømatbedrifter mot sine viktigste eksportmarkeder? Hvordan kan relasjoner utvikles for å sikre større verdiskapning? Dette er to av spørsmålene vi svarer på i en ny forskningsrapport fra BI. Dette er en rapport som oppsummerer et omfattende forskningsprosjekt jeg har jobbet med siden 2011:

http://www.bi.no/bizreview/artikler/samarbeid-skal-sikre-eksportsuksess-for-norsk-fisk/

Posted in Uncategorized | Leave a comment

BI Business Review: Nettverk i business

BI Business Review har laget en temaside hvor flere nettverksstudier ved BI presenteres:

http://www.bi.no/bizreview/temaer/nettverk-i-business/

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Ny Magma-artikkel om strategier i nettverk

I siste nummer av Magma (nr. 4/2013) beskriver jeg hvordan innsikt om nettverket ditt kan hjelpe deg til å ta bedre strategiske beslutninger. Her presenterer jeg en strategimodell som utfordrer måten vi tradisjonelt tenker på. Artikkelen bygger på flere av de tidligere artiklene mine, og oppsummerer mye av det jeg jobber med for tiden.

Les og kom gjerne med kommentarer!

http://www.magma.no/strategi-i-et-nettverksperspektiv

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

Fører økt nettverksinnsikt til bedre kunderelasjoner?

I høst fikk vi lov til å jobbe tett med en stor norsk produksjonsbedrift. Gjennom flere samlinger introduserte vi perspektiver på nettverk og relasjonsmarkedføring for ledergruppen, og vi observerte hvordan de anvendte denne kunnskapen i sin strategiske beslutningsprosess og til å utvikle sine kunderelasjoner.

Med utgangspunkt i dette prosjektet har jeg skrevet et paper sammen med Lars Huemer ved BI og Stephan Henneberg og Peter Naude ved Manchester Business School. Paperet ble presentert på 29th IMP Conference i Roma i september. Paperet kan du lese her. Vi fikk gode tilbakemeldinger, og jobber nå med å videreutvikle det.

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , | Leave a comment